Muhasebe ve vergi beyani

Mevcut mali muhasebe tarafımızdan denetlendikten sonra, sonuçlardan yola çıkılarak yıllık hesaplar hazırlanır. Bunun için güncel ve en yakın zamanda hazırlanmış muhasebe şarttır.
En önemli bilgileri kullanarak sizin,mülk, mali varlık ve kazanç durum sonuçlarınızı belirliyoruz. Zamanında hazırlanmış bilanço ve vergi beyanı, sizin yeni iş yılınızda yeni hedeflere yönlenmenizi sağlayacaktır ki, tabii bu da son alınan güncel rakkamlarla gerçekleşecektir.

Hizmetimizden seçenekler:

  • Yıllık hesap için gerekli tüm hazırlık çalışmaları.
  • Bilanço, kâr ve zarar hesabı ve ek olarak kurumlar yıllık raporu oluşturma vehazırlanması.
  • Firmaya özgü açıklayıcı rapor çıkarıp, anlamlı bir oran analizi yapılması.
  • Özel ve ek bütçeler üretimi.
  • Vergi optimizasyonu altında tüm şirket vergisinin hesaplanması.
  • Zorunlu denetimlerde destek.
  • Küçük şirketlerde gönüllü denetim.
  • Gelir vergisi beyannamesini ekleri ile hazırlamak.
  • Vergi beyannamesi ve diğer vergi beyannamelerini hazırlamak (miras oluşturma, Veraset ilamı, hediyelik vergi beyanı, vb).