Oferta

Permanentny rozwój decydująco kształtuje obraz rynku i zmusza Państwa do szybkiego reagowania na działania konkurencji. Dzięki przyjęciu Polski do Unii Europejskiej zostały otwarte dla Państwa jako przedsiębiorców granice, które oferują nowe możliwości, aby zaoferować Państwa produkty na rynku światowym.

Coraz krótsze okresy innowacyjne w decydującym stopniu określają aktywność prowadzonego przedsiębiorstwa. Bieżące trendy i zmiany w stosunku do Państwa klientów wciąż oferują możliwości zwiększenia Państwa sukcesu.

Również my indywidualnie chcielibyśmy postawić sobie te wyzwania. Jako Państwa firma konsultingowa z zaangażowaniem wykorzystamy wszystkie szanse, by zrealizować Państwa cele i interesy na wszystkich płaszczyznach. W dziedzinie doradztwa podatkowego i ekonomicznego jesteśmy w stanie przy użyciu najnowocześniejszych systemów przygotować dla Państwa wszystkie istotne i aktualne dane przedsiębiorstwa, abyście Państwo mogli podejmować właściwe decyzje do kierowania firmą. Praca zespołowa skierowana ku dobru klienta, wydajność, skuteczność jak również nasza duża świadomość jakości we wszystkich obszarach powoduje skuteczne reprezentowanie Państwa interesów.

Skuteczny rozwój Państwa przedsiębiorstwa uzależniony jest od wielu czynników, nie ma jednej drogi dla wszystkich klientów. Poświęcimy Państwu czas, żeby skutecznie i zupełnie indywidualnie zrealizować Państwa wymagania. W ten sposób powstaje Państwa prywatny zespół charakteryzowany przez jakość i indywidualność.

Poniżej chcielibyśmy pokrótce przedstawić państwu obszary naszej działalności:

Księgowość:

 • Regularne sporządzanie księgowości
 • Prowadzenie rachunkowości w Państwa firmie
 • Sporządzanie analizy ekonomiki produkcji wraz z istotnymi danymi potrzebnymi dla kierownictwa przedsiębiorstwem - zrobioną indywidualnie dla Państwa
 • Realizacja monitów lub obrotu płatniczego
 • Pilnowanie terminów i przekazów płatniczych za podatek
 • Kontrola jakości sporządzonej księgowości
 • Reporting rachunkowości koncernu

 

Prowadzenie płac:

 • Rozliczanie płac
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie w ustawowych kasach chorych
 • Sporządzanie potwierdzeń uregulowania składki na rzecz kas chorych i zakładów ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy
 • Zgłoszenie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Sporządzanie zaświadczeń o zarobku dla kas chorych, urzędów pracy lub innych organizacji
 • Wsparcie przy planowaniu kosztów
 • Nadzór podczas kontroli dokonywanych przez instytucje ubezpieczeń społecznych, urzędów finansowych, agentur rządowych d/s zatrudnienia (inspekcji pracy), zakładów ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy i kas emerytalnych
 • Nadzór nad działem kadr

 

Bilans i deklaracje podatkowe:

 • Wszystkie konieczne prace końcowe
 • Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat jak również informacji dodatkowej dla spółek kapitałowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
 • Charakterystyczne dla przedsiębiorstw sprawozdanie wyjaśniające włącznie z analiza liczb znamionowych
 • Wykonywanie bilansów specjalnych i uzupełniających
 • Sporządzanie wszystkich zakładowych i prywatnych deklaracji podatkowych z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej
 • Nadzór podczas obowiązkowych kontroli

 

Doradztwo podatkowe:

 • Współdziałanie przy poradach i przeforsowaniu podatkowych przedmiotów sprawy
 • Reprezentowanie przed urzędami finansowymi
 • Obecność podczas kontroli zakładowych
 • Planowanie kadry w przedsiębiorstwie
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Stanowisko rzeczoznawcy do pytań z dziedziny podatkowej
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Podatkowa optymalizacja kształtowania umowy
 • Opieka w ramach postępowania karnego dotyczącego wykroczeń podatkowych
 • Second Opinion

 

Doradztwo ekonomiczne:

 

Zakładowe planowanie inwestycyjne w obszarach:

 • Nieruchomości
 • Finansowanie
 • Obliczenia rentowności
 • Zakup lub leasing
 • Sporządzanie planu rentowności i płynności finansowej
 • Controlling
 • Pertraktacje z bankami dotyczące kredytów
 • Nabycie i sprzedaż przedsiębiorstw

 

Porady dotyczące egzystencji zakładowej:

 • Planowanie finansowania w firmie i negocjacje z bankami
 • Porady dotyczące organizacji zakładowego przebiegu
 • Obliczenia rentowności

 

Wybór formy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

 • Odpowiedzialność cywilna osobista
 • Finansowanie
 • Obciążenie podatkowe
 • Koszty przekształcenia

 

To był tylko krótki wyciąg z różnorodnej oferty naszej kancelarii.

Jeśli rozbudził Państwa zainteresowanie, bylibyśmy uradowani, móc państwa usłyszeć.

Jako nasz klient jesteście Państwo w centrum zainteresowania wszystkich wymienionych usług.

Bariery językowe są oczywiście żadnym problemem, ponieważ w naszym zespole są współpracownicy, którzy władają językiem polskim.

Abyśmy mogli kompetentnie i niezawodnie rozwiązywać szeroki zakres zadań, w zajęciu stanowiska w danym temacie wspierają nas współpracujący z nami partnerzy.
Porady prawne i kontraktowa organizacja wszystkich społeczno- i przedsiębiorczo-prawnych kwestii są zabezpieczone z uwzględnieniem całkowitego doradztwa współpracujących prawników. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie państwa pytania. Wyspecjalizowani koledzy po fachu, również za granicą, będą nam jak również Państwu pomocni przy wyjaśnianiu wszystkich kwestii. Tym samym oferujemy Państwu całkowitą obsługę wraz z wysokiej jakości poradami, szczególnie odnośnie problemów transgranicznych.